Skip to main content

Show filters

Hide filters

kontrolovat staveniště

Description

Description

Zajistit ochranu zdraví a bezpečnost během stavebního projektu, a to pravidelným dohledem nad staveništěm. Zjistit, zda hrozí, že budou lidé vystaveni nebezpečí nebo že dojde k poškození stavebního zařízení.