Skip to main content

Show filters

Hide filters

připravit stěnu k tapetování

Description

Description

Zajistit přípravu zdi k tapetování. Odstranit jakoukoli nečistotu, mastnotu nebo smetí. Zajistit, aby byla stěna hladká a suchá. Pokrýt omítku nebo jiný porézní materiál těsnicí hmotou, aby bylo zajištěno, že nedojde k absorpci lepidla.

Vztahy