Skip to main content

Show filters

Hide filters

přizpůsobit se druhu média

Description

Description

Přizpůsobit se různým typům sdělovacích prostředků, jako je televize, film, reklamní spoty a další. Přizpůsobit činnost typu sdělovacích prostředků, rozsahu výroby, rozpočtu, žánru v rámci médií a dalším.

Vztahy