Skip to main content

Show filters

Hide filters

aerodynamika

Description

Description

Vědecká oblast, která se zabývá způsoby interakce plynů s pohybujícími se tělesy. Vzhledem k tomu, že se obvykle setkáváme s atmosférickým vzduchem, aerodynamika se primárně týká sil tahu a zdvihu, které jsou způsobeny vzduchem procházejícím přes a kolem pevných těles.