Skip to main content

Show filters

Hide filters

bezpečnostní hrozby ve webových aplikacích

Description

Description

Útoky, vektory, vznikající hrozby na internetových stránkách, ve webových aplikacích a webových službách, stupeň jejich závažnosti určený specializovanými komunitami, jako je OWASP.

Alternativní označení

bezpečnostní hrozba ve webových aplikacích

internetové hrozby

nebezpečí v internetových aplikacích

OWASP

projekt zabezpečení otevřených webových aplikací