Skip to main content

Show filters

Hide filters

utváření veřejného mínění

Description

Description

Proces, v jehož rámci se formulují a prosazují názory a stanoviska ve vztahu k něčemu. Prvky, které hrají roli ve veřejném mínění, jako je formování informací, psychické procesy a stádní chování.