Skip to main content

Show filters

Hide filters

poskytovat dietetickou diagnózu

Description

Description

Aplikovat holistický přístup při diagnóze nebo poskytování klinického shrnutí pacientova stavu plynoucího z nemoci, věku nebo postižení a současného zavedení nutričního plánu za účelem zmírnění příznaků. [smazat: identifikovat příznaky nebo postižení odpovídající této skutečnosti]