Skip to main content

Show filters

Hide filters

pokročilé asistenční systémy řidiče

Description

Description

Inteligentní bezpečnostní systémy v automobilech, které by mohly zlepšit bezpečnost silničního provozu, pokud jde o předcházení nehodám, ochranu a zmírnění závažnosti nehod a automatické následné oznámení o kolizi. Jsou zabudovány ve vozidlech nebo systémech infrastruktury, které přispívají k některým nebo všem těmto fázím dopravní nehody. Obecněji řečeno, některé systémy podpory řidiče jsou určeny ke zvýšení bezpečnosti, zatímco jiné zvyšují pohodlí.