Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

vysokoškolský učitel/vysokoškolská učitelka

Description

Description

Vysokoškolští učitelé vyučují studenty, kteří získali diplom vyššího sekundárního vzdělání, ve specializovaném studijním oboru, jenž má převážně akademickou povahu. Mohou mít různé pracovní tituly, jako je docent nebo profesor. Spolupracují s odbornými asistenty zaměřenými na výuku a výzkum při přípravě přednášek a zkoušek, známkování testů a zkoušek, vedení laboratorních cvičení a vedení pohovorů zaměřených na hodnocení a zpětnou vazbu pro studenty. Provádějí také akademický výzkum ve své specializaci, zveřejňují svá zjištění a spolupracují se svými vysokoškolskými kolegy.

Alternativní označení

vysokoškolská učitelka

vysokoškolský učitel

Vztahy