Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

soucítit s příjemcem zdravotní péče

Description

Description

Porozumět širším souvislostem příznaků, potíží a chování klientů a pacientů. Být empatický ohledně jejich problémů; projevovat respekt a posilovat jejich samostatnost, sebeúctu a nezávislost. Projevovat zájem o jejich životní pohodu a při jednání s klientem a pacientem mít na paměti jejich osobní hranice, citlivé otázky, kulturní rozdíly a preference.

Vztahy