Skip to main content

Show filters

Hide filters

zajistit neustálou připravenost na audity

Description

Description

Zajistit trvalé dodržování norem a požadavků, jako je aktualizování získaných osvědčení a monitorování činností s ohledem na dodržování správných postupů, aby mohlo dojít k bezproblémovému provádění auditů a aby nebyly zjištěny žádné negativní aspekty.