Skip to main content

Show filters

Hide filters

předpisy v oblasti elektrických zařízení

Description

Description

Vnitrostátní a mezinárodní právní předpisy týkající se používání a výroby elektrických zařízení na pracovišti. Tyto předpisy stanoví pravidla a pokyny týkající se témat, jako je řízení obecných rizik, výroba elektrických zařízení, testování elektrických zařízení, instalace elektrických zařízení, varovné štítky a osvědčení.

Vztahy