Skip to main content

Show filters

Hide filters

analyzovat obchodní plány

Description

Description

Analyzovat formální prohlášení podniků, v nichž jsou uvedeny jejich obchodní cíle a strategie, které stanovily na plnění, aby bylo možné posoudit proveditelnost plánu a ověřit schopnost podniku plnit externí požadavky, jako je splacení půjčky nebo navrácení investic.

Alternativní označení

analyzovat podnikatelské plány