Skip to main content

Show filters

Hide filters

klást dotazy vztahující se k dokumentům

Description

Description

Zrevidovat a zformulovat dotazy v souvislosti s dokumenty obecně. Prošetřit úplnost a opatření týkající se důvěrnosti, styl dokumentu a konkrétní pokyny pro nakládání s dokumenty.