Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

uplatňovat vědecké rozhodování ve zdravotnictví

Description

Description

Uplatňovat vědecké poznatky v praxi založené na důkazech, integrovat výzkumné důkazy do rozhodování vytvořením cílené klinické otázky v reakci na uznanou potřebu informací, hledat nejvhodnější důkazy pro splnění této potřeby, kriticky hodnotit získané důkazy, začlenit důkazy do strategie činnosti a hodnotit dopad všech přijatých rozhodnutí a opatření.