Skip to main content

Show filters

Hide filters

funkční vlastnosti potravin

Description

Description

Struktura, kvalita, nutriční hodnota a/nebo přijatelnost potravinového výrobku. Funkční vlastnost potravin je určena fyzikálními, chemickými nebo organoleptickými vlastnostmi dané potraviny. Mezi příklady funkční vlastnosti mohou patřit rozpustnost, vstřebávání, zadržování vody, pěnivost, pružnost a absorpční kapacita tuků a cizorodých částic.