Skip to main content

Show filters

Hide filters

budovat obchodní vztahy

Description

Description

Vytvářet pozitivní, dlouhodobý vztah mezi organizací a zúčastněnými třetími stranami, jako jsou dodavatelé, distributoři, akcionáři a další zúčastněné strany, s cílem informovat je o organizaci a jejích cílech.

Vztahy