Skip to main content

Show filters

Hide filters

demonstrovat vlastnosti produktů

Description

Description

Předvádět, jak používat výrobek správným a bezpečným způsobem, poskytovat zákazníkům informace o hlavních rysech a přínosech výrobku, vysvětlovat jeho ovládání, správné používání a údržbu. Přesvědčovat potenciální zákazníky ke koupi výrobku.

Vztahy