Skip to main content

Show filters

Hide filters

využívat systémy na podporu rozhodování

Description

Description

Využívat dostupné systémy informačních a komunikačních technologií, které lze využít k podpoře podnikatelských nebo organizačních rozhodovacích procesů.

Alternativní označení

využívat systém na podporu rozhodování

používat informační systémy při rozhodování

využít systémy na podporu rozhodování

používat informační a komunikační systémy při rozhodování

využít systém na podporu rozhodování

využívat informační systémy při rozhodování