Skip to main content

Show filters

Hide filters

vytvářet osnovy kurzu

Description

Description

Zkoumat a stanovit osnovu kurzu, který má být vyučován, a provést výpočet časového rámce pro plán výuky podle předpisů školy a cílů učebních osnov.

Vztahy