Skip to main content

Show filters

Hide filters

poskytovat poradenství v oblasti postupů pro nakládaní s odpady

Description

Description

Poskytovat poradenství organizacím ohledně provádění předpisů o odpadech a strategií pro zlepšení nakládání s odpady a minimalizaci odpadů, a to s cílem zlepšit environmentálně udržitelné postupy a environmentální vědomí.

Vztahy