Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

akvakulturtekniker — produktion på åbent vand

Description

Code

6221.11

Description

Akvakulturteknikere — produktion på åbent vand koordinerer og overvåger aktiviteter vedrørende opfedningsakvakulturorganismer i ophængte systemer (flydende eller nedsænkede strukturer). De deltager i udvindingsaktiviteter og håndtering af organismer med henblik på kommercialisering. Akvakulturteknikere — produktion på åbent vand fører tilsyn med vedligeholdelse af udstyr og faciliteter (bure, flåder, langliner og muslingegårde).

Alternativ betegnelse

akvakulturtekniker

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder