Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

justitssekretær

Description

Code

3411.5

Description

Justitssekretærer yder bistand til dommere ved en domstol. De behandler forespørgsler om retssager og bistår dommere med forskellige opgaver, f.eks. udførelse af juridiske studier i forbindelse med forberedelse af sager eller udarbejdelse af udtalelser. De kontakter også parter involveret i sager, og briefer dommere og andet retspersonale.

Alternativ betegnelse

retsassistent

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: