Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

arbejdsleder inden for betonarbejder

Description

Code

3123.1.4

Description

Arbejdsledere inden for betonarbejder fører tilsyn med betonfærdiggørelsesprocessen. De tildeler opgaver til arbejdere, som gør opgaven færdig, og træffer hurtige beslutninger for at løse problemer. De kan også videregive deres færdigheder til lærlinge.

Alternativ betegnelse

betonarbejdsleder

arbejdsleder inden for cementmurerarbejder

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder