Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

pumpefører - rørledning

Description

Code

8113.4

Description

Pumpeførere (rørledning) passer pumpeudstyr og systemer til at overføre væsker og stoffer (f.eks. kemiske opløsninger, råolie, gasser og andre) fra et sted til et andet. De håndterer slanger, pumper og andet udstyr afhængigt af den vare, der skal overføres. De sikrer en gnidningsløs cirkulation og varestrøm i rørledningerne.

Alternativ betegnelse

pumpearbejder

procesoperatør

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: