Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

måleraflæser

Description

Code

9623.1

Description

Måleraflæsere besøger beboelses- og erhvervs- eller industribygninger og -faciliteter med henblik på at notere aflæsningerne af de målere, der måler gas, vand, elektricitet og andet forbrug. De sender resultaterne videre til kunden og til leverandøren.

Alternativ betegnelse

elmåleraflæser

gasmåleraflæser

måleapparataflæser

vandmåleraflæser

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: