Skip to main content

Show filters

Hide filters

produktionsleder

Description

Code

3122.4

Description

Produktionsledere koordinerer, planlægger og styrer fremstilling og produktionsprocesser. De er ansvarlige for gennemgang af produktionsplaner eller -ordrer og for at håndtere personale i disse produktionsområder.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder