Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

brandsikkerhedstekniker

Description

Code

2149.10.1

Description

Brandsikkerhedsteknikere studerer, udformer og udvikler innovative løsninger, der sigter mod forebyggelsen af brande og beskyttelsen af mennesker, naturområder og byområder. De foreslår egnede materialer til bygge- eller beklædningsformål eller andre anvendelser, og de udformer detekteringssystemer rettet mod at forebygge brande eller hindre at de breder sig.

Alternativ betegnelse

brandbeskyttelsesingeniør

brandbeskyttelsestekniker

brandsikkerhedsingeniør

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: