Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

medarbejder inden for social sikring

Description

Code

3353.2

Description

Medarbejdere inden for social sikring rådgiver bistandssøgende om sociale sikringsydelser og sikrer, at de gør krav på de ydelser, de er berettiget til, samt yder rådgivning om kampagner og andre tilgængelige hjælpetjenester, såsom arbejdsmarkedsydelser. De hjælper bistandssøgende i forbindelse med ansøgninger om ydelser såsom sygdoms-, barsels-, pensions-, invaliditets-, arbejdsløsheds- og familieydelser. De undersøger den bistandssøgendes ret til ydelser ved at gennemgå deres sag og undersøge lovgivning og kravet, og de foreslår en passende fremgangsmåde. Socialrådgivere fastlægger også forholdene ved en bestemt ydelse.

Alternativ betegnelse

medarbejder inden for socialsikringsrettigheder

rådgiver inden for social sikring

rådgiver inden for sygeforsikring

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

Narrower occupations