Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

leder af rensningsanlæg

Description

Code

1219.5.4

Description

Ledere af rensningsanlæg fører tilsyn med rensningen, opbevaringen og distributionen af vand i et vandanlæg. De sikrer, at anlæggets aktiviteter er i overensstemmelse med lovgivningen, og fører tilsyn med personalet. De gennemfører også nye politikker og fører tilsyn med vedligeholdelsen af udstyr.

Alternativ betegnelse

specialist inden for spildevandsrensning

ingeniør inden for spildevandsrensning

tilsynsførende på spildevandsrensningsanlæg

ansvarlig for spildevandsrensningsanlæg

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder