Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

kvalitetsinspektør inden for forbrugsvareindustrien

Description

Code

7543.7.2

Description

Kvalitetsinspektører inden for forbrugsvareindustrien evaluerer samlede dele af forbrugsgoder og -produkter for at sikre overensstemmelse med specifikationer og fejl ud fra kundernes krav og gældende organisatoriske politikker. Kvalitetsinspektører inden for forbrugsvareindustrien leverer resultater og observationer til rapporter. Kontrollerede defekter kan identificeres som revner, ridser, fejl i slibning og fejl i bevægelige dele.

Alternativ betegnelse

kvalitetsinspektør inden for forbrugerprodukter

kvalitetsinspektør inden for forbrugsvarer

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: