Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

videningeniør

Description

Code

2529.9

Description

Videningeniører integrerer struktureret viden i computersystemer (vidensbaser) med henblik på at løse komplekse problemer, der normalt kræver et højt niveau af menneskelig ekspertise eller kunstig intelligens. De er også ansvarlige for at tilvejebringe eller udvinde viden fra informationskilder, vedligeholde denne viden og stille den til rådighed for organisationen eller brugerne. For at opnå dette er de opmærksomme på viden- og vedligeholdelsesteknikker (regler, rammer, semantiske net, ontologier) og anvender teknikker og redskaber til videnudvinding. De kan udforme og opbygge ekspert- eller kunstige intelligenssystemer, der anvender denne viden.

Scope note

Excludes people performing programming and coding activities.

Alternativ betegnelse

ingeniør inden for behandling af viden

ingienør inden for videnbehandling

vidensingeniør

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder