Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

leder af kemisk fabrik

Description

Code

1219.5.1

Description

Ledere af kemiske fabrikker koordinerer den daglige produktion af kemiske produkter, idet de sikrer produkternes og udstyrets kvalitet, personalets sikkerhed og miljøbeskyttelsen. De definerer og gennemfører investeringsbudgettet, opstiller industrielle mål og forvalter enheden som et profitcenter ved at repræsentere virksomheden i økonomisk og samfundsmæssig henseende.

Alternativ betegnelse

fabrikschef

leder af kemisk procesanlæg

produktionsleder inden for kemi

teknisk chef på kemisk fabrik

tilsynsførende på kemisk fabrik

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder