Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

trafikkoordinator — skibe

Description

Code

4323.20

Description

Trafikkoordinatorer — skibe styrer bevægelser af et skib i havne og på vandveje. De sikrer en effektiv indsættelse af skibe fra et rederi.

Alternativ betegnelse

havnetrafikkordinator

marinekoordinator

medarbejder inden for søtransport

trafikkoordinator - fragtskibe

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: