Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

specialapoteker

Description

Code

2262.1.2

Description

Specialapotekere leverer tjenesteydelser til virksomheder inden for lægemiddelindustrien og til hospitalsapoteker.  Specialapotekerens rolle varierer i hele Europa med forbehold af nationale regler og uddannelse.
 

Lovgivningsmæssigt aspekt

Dette erhverv er omfattet af direktiv 2005/36/EF (med senere ændringer) om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Yderligere oplysninger om erhvervsudøveres frie bevægelighed. I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder