Skip to main content

Show filters

Hide filters

specialapoteker

Description

Code

2262.1.2

Description

Specialapotekere leverer tjenesteydelser til virksomheder inden for lægemiddelindustrien og til hospitalsapoteker.  Specialapotekerens rolle varierer i hele Europa med forbehold af nationale regler og uddannelse.
 

Lovgivningsmæssigt aspekt

Dette erhverv er omfattet af direktiv 2005/36/EF (med senere ændringer) om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Yderligere oplysninger om erhvervsudøveres frie bevægelighed. I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder