Skip to main content

Show filters

Hide filters

lingvist

Description

Code

2643.4

Description

Lingvister studerer sprog videnskabeligt. De behersker sprog og kan fortolke dem i forhold til deres grammatiske, semantiske og fonetiske karakteristika. De undersøger sprogudviklingen og den måde, hvorpå sproget anvendes af samfundet.

Alternativ betegnelse

datalingvist

filolog

fonetiker

sprogforsker

terminolog

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

Narrower occupations

færdigheder