Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ansvarlig for afslutning af ejendomshandel

Description

Code

3334.2.1

Description

Ansvarlige for afslutning af ejendomshandel håndterer og undersøger al den dokumentation, der er nødvendig for salg af ejendom, herunder kontrakter, afviklingserklæringer, pant i fast ejendom, ejendomsforsikringer osv. De sikrer overholdelse af retlige krav og gennemgår alle gebyrer i forbindelse med salg af fast ejendom.

Alternativ betegnelse

ejendomsformidler

ejendomsmægler

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: