Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

specialist i køb af fast ejendom

Description

Code

3334.2

Description

Specialister i køb af fast ejendom sikrer transaktioner vedrørende erhvervelse af jord eller fast ejendom. De samarbejder med relevante interessenter om finansielle aspekter og risici i forbindelse med erhvervelse af fast ejendom. Specialister i køb af fast ejendom sikrer overholdelse af lovkrav om køb af fast ejendom og sørger for al den dokumentation og de afslutningsteknikker, der er behov for.

Alternativ betegnelse

ejendomsformidler

ejendomsmægler

specialist i ejendomskøb

specialist i fast ejendom

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: