Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

montør af motorer til motorkøretøjer

Description

Code

8211.5.2

Description

Montører af motorer til motorkøretøjer bygger og installerer præfabrikerede motorer til fremstilling af køretøjsmotorer som f.eks. diesel-, gas-, benzin- og elmotorer. De gennemgår specifikationer og tekniske tegninger til bestemmelse af materialer og monteringsvejledning. De kontrollerer og tester motorerne og afviser fejlfunktionerende dele.

Alternativ betegnelse

benzinmotorbygger

dieselmotorbygger

hybridmotorbygger

motorbygger

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: