Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

chef for IKT-miljø

Description

Code

1330.10

Description

Chefer for IKT-miljøer kender den grønne IKT-lovramme, forstår den rolle, som IKT-nettets konfigurationer spiller i økonomien og udnyttelsen af energiressourcer, og evaluerer virkningen af CO2-fodaftrykket for hver IKT-ressource i organisationens netværk. De planlægger og forvalter gennemførelsen af miljøstrategier for IKT-netværk og -systemer ved at gennemføre anvendt forskning, udvikle organisationspolitikker og udforme strategier for at nå målene for bæredygtighed. De sikrer, at hele organisationen bruger IKT-ressourcer på en måde, der er så miljøvenlig som mulig.

Alternativ betegnelse

chef for IKT miljø

chef for IT-miljø

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: