Skip to main content

Show filters

Hide filters

programchef

Description

Code

1213.4

Description

Programchefer koordinerer og fører tilsyn med flere projekter, der løber af stablen samtidigt. De sikrer, at projekterne er praktisk gennemførlige og indbyrdes kompatible, og at hvert projekt, under ledelse af projektledere, samlet set er rentable og gensidigt afbalancerede.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder