Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

kraftværkschef

Description

Code

1219.5.3

Description

Kraftværkschefer overvåger driften i kraftværker, der producerer og transporterer energi. De koordinerer produktionen af energi i anlægget og fører tilsyn med opførelsen, driften og vedligeholdelsen af energitransmissions- og -distributionsnet og -systemer.

Alternativ betegnelse

elværkschef

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder