Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

navigatør

Description

Code

3152.1

Description

Navigatører eller overstyrmænd udfører vagthavende opgaver om bord på fartøjer, som f.eks. bestemmelse af kurs og hastighed, manøvrering for at undgå farer, og løbende overvågning af fartøjernes position ved hjælp af søkort og navigationshjælpemidler. De fører logbøger og andre registreringer af skibets bevægelser. De sikrer, at passende procedurer og sikkerhedspraksis overholdes, kontrollerer, at udstyret fungerer godt, og fører tilsyn med lastning og losning af gods eller passagerer. De fører tilsyn med besætningsmedlemmer, der arbejder med primær vedligeholdelse af fartøjet.

Alternativ betegnelse

dæksofficer

førstestyrmand

navigationsofficer

næstkommanderende

overstyrmand

styrmand

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: