Skip to main content

Show filters

Hide filters

råvarehandler

Description

Code

3324.2

Description

Råvarehandlere anvender forhandlingsteknikker til at sælge og købe fysiske varer og råmaterialer såsom guld, kvæg, olie, bomuld og hvede på børsen. De modtager og udfører købs- og salgsinstrukser og forhandler vilkårene for salg og levering af varer. Råvarehandlere undersøger markedsforholdene for bestemte råvarer, deres pristendenser og efterspørgsel for at informere deres arbejdsgivere, de afgiver bud og beregner omkostningerne ved transaktionerne.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: