Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

miljøtekniker

Description

Code

2133.15

Description

Miljøteknikere efterforsker kilder til forurening og bistår med udarbejdelse af planer for forebyggelse af forurening og miljøbeskyttelse. De udtager prøver af jord, vand eller andre materialer og udfører tests til at analysere forureningsniveauet og finde kilden til forureningen.

Alternativ betegnelse

miljøteknolog

tekniker inden for forureningsbekæmpelse

tekniker inden for forureningskontrol

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: