Skip to main content

Show filters

Hide filters

underwriter

Description

Code

3321.3

Description

Underwritere vurderer risici og ansvarspolitikker og træffer beslutninger om erhvervsejendomme. De inspicerer virksomhedernes ejendommes tilstand, analyserer inspektionspolitikker, bistår med ejendoms- og lejespørgsmål, udarbejder lånekontrakter og håndterer kommercielle risici for at bringe dem i overensstemmelse med forretningspraksis. Underwritere analyserer forskellige oplysninger fra potentielle kunder for at vurdere sandsynligheden for, at de vil anmelde et krav. De arbejder for at minimere risikoen for forsikringsselskabet og sikre, at forsikringspræmien er i overensstemmelse med de dermed forbundne risici. De kan være specialister inden for livsforsikring, sygeforsikring, genforsikring, kommerciel forsikring, realkreditforsikring.

Alternativ betegnelse

forsikringsunderwriter

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

Narrower occupations

færdigheder