Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

IKT-driftschef

Description

Code

1330.5

Description

IKT-driftschefer koordinerer IKT-tjenester og -infrastruktur, så det sikres, at organisationen har de nødvendige infrastrukturelle ressourcer. De planlægger og overvåger også faserne i enten en forretningsproces eller en computerproces, forhandler kontrakter og træffer afbødende foranstaltninger i tilfælde af manglende opfyldelse af aftalerne. De fører tilsyn med de daglige opgaver, der vedrører infrastrukturkomponenter, IKT-systemer og software.

Alternativ betegnelse

chef for databehandling

chef for IT-processer

driftschef for IKT

IKT driftschef

IT-driftschef

system- og netværkschef

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

Narrower occupations