Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

industriel kvalitetschef

Description

Code

1321.2.2

Description

Industrielle kvalitetschefer overvåger og kontrollerer informationsaktiver ved at beskrive processer og procedurer for sikring af overholdelsen af industristandarder. De foretager revisioner af industriprocesser, rådgiver om forebyggende og korrigerende foranstaltninger og sikrer overholdelse af industristandarder.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder