Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kvalitetsinspektør inden for præcisionsudstyr

Description

Code

7543.10.3

Description

Kvalitetsinspektører inden for præcisionsudstyr sikrer, at præcisionsudstyr, f.eks. mikrometre og målere, fungerer i overensstemmelse med konstruktionsspecifikationerne. De kan justere præcisionsanordningerne og deres komponenter i tilfælde af fejl.

Alternativ betegnelse

kvalitetsinspektør inden for præcisionsinstrumenter

kvalitetsinspektør

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: