Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

kvalitetsinspektør inden for præcisionsudstyr

Description

Code

7543.10.3

Description

Kvalitetsinspektører inden for præcisionsudstyr sikrer, at præcisionsudstyr, f.eks. mikrometre og målere, fungerer i overensstemmelse med konstruktionsspecifikationerne. De kan justere præcisionsanordningerne og deres komponenter i tilfælde af fejl.

Alternativ betegnelse

kvalitetsinspektør

kvalitetsinspektør inden for præcisionsinstrumenter

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: