Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

marketingdirektør

Description

Code

1221.3

Description

Marketingdirektører styrer marketingaktiviteterne på højeste niveau i en virksomhed. De koordinerer den samlede indsats i forbindelse med marketing-, salgs- og reklameaktiviteter på tværs af enheder eller geografiske områder. De sikrer, at forskellige aktiviteter, der har til formål at skabe opmærksomhed omkring produkter, er rentable for virksomheden. De træffer afgørelser og udarbejder rapporter om markedsføringsprojekter og de omkostninger, de medfører.

Alternativ betegnelse

direktør for markedsføring

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder